Onafhankelijk bouwkundig advies en begeleiding.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning of verbouwing word de kwaliteit gewaarborgd door de aannemer. Toch kan het noodzakelijk zijn het proces door een onafhankelijke deskundige te laten begeleiden.
Wij zijn dan het contact tussen u en de aannemer en/of projectontwikkelaar.

1.
Bij de verbouwing van uw woning controleren wij voor u de prijs, de besteksomschrijving en de tekeningen. Wij onderhouden de contacten met de aannemer, bezoeken eens per 14 dagen de bouwplaats.
U ontvangt een schriftelijke rapportage van onze bezoeken en gesprekken, begeleiden u bij de keuzes voor meer en minderwerk en doen voor u de vooroplevering. Tevens zijn wij aanwezig bij de oplevering en verzorgen wij samen met u het invullen van de 2e opleveringslijst 6 tot 8 weken na oplevering.

2.
Bij nieuwbouwwoningen kan dezelfde procedure worden gevolgd excl de koopprijs van de woning
of bestaat de mogelijkheid om ons alleen de vooroplevering te laten verrichten. Wij lopen dan samen met de aannemer voor de oplevering door de woning en controleren deze op nog aanwezige gebreken en de correcte uitvoering van meer en minderwerk.
Tevens zijn wij aanwezig bij de oplevering en verzorgen wij samen met u het invullen van de 2e
opleveringslijst en de correcte afwerking hiervan.

Kosten voor de genoemde werkzaamheden worden vooraf met u overeengekomen, waarbij altijd de mogelijkheid bestaat delen ervan door ons uit te laten voeren. Bij alleen een advies en begeleiding van de opleveringen bedraagt ons tarief bij een projectnieuwbouwwoning € 77,50 incl. BTW. Bij nieuwbouwprojecten waar wij voor meerdere kopers de opleveringsbegeleiding verzorgen bedraagt ons tarief € 67,50 incl BTW